Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 
Δυσκολίες των μαθητών Λυκείου στην κατανόηση της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΙΔΗΣ
Διδακτική προσέγγιση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ελένη - Μαρία Βαλκάνου, Ιωάννης Σταράκης
Επιχειρηματολογία μαθητών Ε΄ δημοτικού για το φαινόμενο της εξάτμισης - Μια διδακτική παρέμβαση
Αναστασία Αγγελούδη, Γεώργιος Παπαγεωργίου
Νοητικά μοντέλα υποψήφιων δασκάλων σχετικά με το φαινόμενο της παλίρροιας μέσα από την εφαρμογή μιας διδακτικής ακολουθίας που ακολουθεί τις αρχές του διδακτικού πειράματος.
Παναγιώτης Ταμπάκης, Στέφανος Ασημόπουλος
Οπτικές αναπαραστάσεις της δομής του ατόμου από μαθητές Λυκείου: Η επίδραση της κατανόησης των κβαντικών αριθμών
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Ζαρκάδης
Η διδασκαλία του μοντέλου του Bohr με τη χρήση γραμμικών φασμάτων
Ιωάννης Καρδαράς, Μαρία Καλλέρη
Αξιολόγηση γραπτού τεστ της Τεχνολογίας Υλικών με τη εφαρμογή της Θεωρίας Απόκρισης Στοιχείου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Η επίδραση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών στη μάθησή τους στη φυσική: η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας
Γεωργία Τόλη, Μαρία Καλλέρη
Προς αξιοποίηση των Κοινωνικο- επιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία της Χημείας Β’ Λυκείου: Διερεύνηση αντιλήψεων και επιμόρφωση εκπαιδευτικώ
Γεωργία Μακρή, Άννα Κουκά
Ερμηνείες απλών φυσικών φαινομένων – Η αξιοποίηση σωματιδιακών ιδεών από μελλοντικούς νηπιαγωγούς
Νικόλαος Ζαρκάδης, Γεώργιος Παπαγεωργίου
Εννοιολογική αλλαγή και θεατρική έκφραση. Μια πραγματιστική προσέγγιση
Βασίλης Τσελφές, Αντιγόνη Παρούση
Ανάλυση εργαστηριακών δραστηριοτήτων σχεδιασμένων από φοιτητές για τη διδασκαλία εννοιών χημείας
Γεώργιος Αμπατζίδης, Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη
Τα επιχειρήματα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανακύκλωση των υλικών: Επίδραση των κινήτρων των μαθητών
Λεμονιά Αντώνογλου, Κατερίνα Σάλτα, Διονύσιος Κουλουγλιώτης
H Επίδραση Εικονικών και Πραγματικών Περιβαλλόντων Πειραματισμού στην Κατανόηση Εννοιών που Σχετίζονται με την Ισορροπία Ζυγού από Παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης
Υβόνη Παύλου, Μάριος Παπαευριπίδου, Ζαχαρίας Ζαχαρία
Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης για τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες. Μία ιστορική και εννοιολογική αναδρομή.
Σωτήριος Μανδαλίδης, Φανή Σέρογλου
Ο ρόλος της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην κοινωνία του 21ου αιώνα
Σωτήριος Μανδαλίδης, Φανή Σέρογλου
Αναπτύσσοντας τις ικανότητες των μαθητών του δημοτικού σχολείου να κρίνουν τα αποδεικτικά στοιχεία επιστημονικών επιχειρημάτων για τους ηλεκτρομαγνήτες
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Μαριάνθη Παρασκευοπούλου, Μιχαήλ Σκουμιός
Η επίδραση μιας διδακτικής παρέμβασης για το εκκρεμές στις ικανότητες των μαθητών του Γυμνασίου να σχεδιάζουν επιστημονικές διερευνήσεις
Ιωάννα Καπογιάννη, Μιχαήλ Σκουμιός
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση κατηγοριών εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
Αικατερίνη Παπαδημητρίου, Μιχαήλ Σκουμιός
Τα βασικά χαρακτηριστικά των Προτύπων των Φυσικών Επιστήμων Νέας Γενιάς των ΗΠΑ στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου για τις δυνάμεις
Μαργαρίτα Παπακωνσταντίνου, Μιχαήλ Σκουμιός
Διδακτική αντιμετώπιση αντιλήψεων των μαθητών του δημοτικού σχολείου για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία μέσω πρακτικών των Φυσικών Επιστημών
Μαριάνθη Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Μιχαήλ Σκουμιός
Οι δεξιότητες επιστημονικών διαδικασιών στα μαθησιακά αντικείμενα Φυσικών Επιστημών του Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Ανδριανή Σιδέρη, Μιχαήλ Σκουμιός
Αντιλήψεις μαθητών Δημοτικού για τη Δύναμη: Μια ποιοτική προσέγγιση για τον έλεγχο της συνέπειας εντός πλαισίου
Γιούλη Βαϊοπούλου, Ελένη Κανελλιά, Δημήτριος Σταμοβλάσης, Γεώργιος Παπαγεωργίου
Η μαγεία της μέτρησης αποστάσεων στους παγκόσμιους ψηφιακούς χάρτες: Πιλοτική εφαρμογή και βιωματικές προσεγγίσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ιωάννα Ρεπανίδου, Νικόλαος Λαμπρινός
Μελέτη της ανάπτυξης δεξιοτήτων πειραματισμού σε μαθητές Λυκείου
Αθανάσιος Ταραμόπουλος, Δημήτριος Ψύλλος
Η εξέλιξη της ποιότητας των επιστημονικών επιχειρημάτων των μαθητών του Λυκείου για το Νόμο του Ohm
Αναστάσιος Σμπρίνης, Μιχαήλ Σκουμιός
Διδασκαλία της θερμοκρασίας και της θερμότητας μέσω πρακτικών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας: η ποιότητα των επιχειρημάτων των μαθητών
Σταύρος Ζαφειρίου, Μιχαήλ Σκουμιός
Η διδασκαλία της Γεωλογίας στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέσα από Εκπαιδευτικές Γεωδιαδρομές στο αστικό περιβάλλον.
GEORGIOS E KONTOKOSTAS, AMALIA MARIA G KONTOKOSTA, Assimina Antonarakou
Στήριξη της επιχειρηματολόγησης στη Μηχανική: Η επίδραση σε μέτριες και αδύνατες μαθήτριες* της Β΄ Γυμνασίου
Costas Naoum, Vasilis Kollias
Ιδέες και διαδικασίες μάθησης Φοιτητών Τμημάτων Φυσικής και Χημείας πάνω στις εξαρτώμενες από το μέγεθος οπτικές ιδιότητες υλικών στην νανοκλίμακα
Ioannis Metaxas, Ιωάννης Παυλίδης, Δημήτρης Σταύρου
Μελέτη των αρχικών ιδεών των φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων για την αλλαγή των ιδιοτήτων των υλικών στη νανοκλίμακα
Αναστασία Οικονόμου, Δημήτριος Αλεξίου, Λεωνίδας Μάνου
Συνδέοντας το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών με την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού
Glykeria Fragkiadaki, Konstantinos Ravanis
Ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού για την Κλιματική Αλλαγή
Ασημένια Βησσαρίτη, Ιωάννης Μεταξάς, Αιμιλία Μιχαηλίδη, Δημήτριος Σταύρου
Μια ακολουθία δραστηριοτήτων για την εισαγωγή στοιχείων της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών: η διαδικασία βελτίωσης της
Αναστάσιος Ζουπίδης
Αποτίμηση επίδρασης εργαλείου καθοδήγησης για τη σύνταξη εργαστηριακών αναφορών στις διερευνητικές δεξιότητες προπτυχιακών φοιτητών φυσικής
Θεόδωρος Καραφυλλίδης, Αναστάσιος Μολοχίδης, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης
Ρητή διδασκαλία της διαμόρφωσης ερωτήματος μέσα από μία ρητή ή υπόρρητη διδασκαλία για τη φύση της διερεύνησης
Hrissa Karagianni, Dimitrios Psillos
Εκπαίδευση μέσω επεκτατικής μάθησης στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών υπό το μεθοδολογικό εργαλείο SCOPES
Μαριάνθη Νικόλαος Νάστου, Γεώργιος Μενέλαος Κουκούλης, Αικατερίνη Πλακίτση
Ενσώματες προσεγγίσεις της Φαινόμενης Κίνησης της Σελήνης στο πλαίσιο του Διδακτικού Πειράματος: μελέτη περίπτωσης
Ioannis Starakis, Panagiotis Pantidos, Krystallia Halkia
Σχεδιασμός και εφαρμογή μαθησιακού περιβάλλοντος γενετικής για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού
Βασιλική Βαγενά, Μαρίντα Εργαζάκη
Η γνωστική εμπλοκή των μαθητών κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο
Κωνσταντίνος Καράμπελας, Μιχαήλ Σκουμιός
«Αναζητώντας τη Σελήνη»: μια διδακτική παρέμβαση με βάση την παρατήρηση για τη συχνότητα εμφάνισης της Σελήνης στον ουράνιο θόλο κατά τη διάρκεια ενός μήνα
Ελισάβετ Μίχα, Ιωάννης Σταράκης, Κρυσταλλία Χαλκιά
Διερεύνηση της συνεκτικότητας της γνώσης των μαθητών Γυμνασίου για τα θερμικά φαινόμενα με χρήση της Ανάλυσης Λανθανουσών Τάξεων
Μαρία Βλάχου, Δημήτρης Σταμοβλάσης
Σύγκριση των αρχικών αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών Δημοτικού Σχολείου για τη νοηματοδότηση του όρου νανοτεχνολογία
Λεωνίδας Μάνου, Γιώργος Πέικος, Άννα Σπύρτου
Τα σχήματα ως εργαλεία πρόσβασης στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου καθηγητών Πολυτεχνικών Σχολών: Εφαρμογή στη Γεωτεχνική Μηχανική
Μαρίνα Πανταζίδου
Εισαγωγή του Μηχανικού Σχεδιασμού στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο μέσα από Παραμύθι
Μιχάλης Ιωάννου, Αθηνά Μουρουζίδου
ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ
Ειρήνη Φουλίδου, Γιώργος Πέικος, Άννα Σπύρτου
Αρχές κατασκευής βασικών δομών μιας γέφυρας, μέσω μιας δραστηριότητας STEM
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEΜ: το «έξυπνο» θερμοκήπιο
Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Βαγγέλης Άλτας, Παναγιώτης Βεργεράκης, Αριστείδης Γιακουμάκης, Νατάσα Νικολακάκη, Δημήτριος Σισμανίδης
Αυτόματο Αεροπλάνο Περιβαλλοντολογικού Ελέγχου
Γεωργία Μάρκου, Πολύμνια Παναγιωτάκη, Αικατερίνη Ι.Σ. Βλαχάκη, Ελένη-Ευανθία Μενιουδάκη, Μαρία Σταθοπούλου, Γεώργιος Τσαλμπούρης
Μνήμη Flash - προσομοίωμα STEM κατασκευής
Αβραάμ Αποστολακάκης, Μαρία Δακανάλη, Μιχάλης Κοντοπόδης, Ελένη Κορακάκη, Ειρήνη Περυσινάκη, Σοφία Κασωτάκη, Άννα Παντελάκη
Ιστορικά πειράματα Γαλιλαίου με εκπαιδευτική ρομποτική στο πλαίσιο του «Change Laboratory»
Peristera GIALAVOUZIDOU, Χαρίτων Πολάτογλου
Μια διδακτική πρόταση για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής με λύσεις physical computing (Arduino) σε ένα οργανωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο
Άνθιμος Χαλκίδης, Αρτεμησία Στούμπα, Αριστοτέλης Γκιόλμας, Παναγιώτης Λάζος, Βασίλης Μιχαλόπουλος, Ειρήνη Χαντζαρά, Δήμητρα-Ευθυμία Νταλούκα, Διονύσης Σκορδούλης, Μαρία Βουτσά, Αναστασία Καράμπελα, Γεωργία Νομικού
Σχεδιασμός και ανάπτυξη STEM διδασκαλιών διδασκαλιών στο αντικείμενο της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας
Αργύρης Νιπυράκης, Δημήτρης Σταύρου
Ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την εκπαίδευση φοιτητών σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα: Το πρόγραμμα STEM - DIGITALIS
Αθανασία Κοκολάκη, Αργύρης Νιπυράκης, Αιμιλία Μιχαηλίδη, Ελένη Μποτζάκη, Μαρία Κενδριστάκη, Ελευθερία Δρακουλάκη, Χαρά Μπιτσάκη, Νίκος Καπελώνης, Δημήτρης Σταύρου
Ο κόσμος του μαγνητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ
Η διεπιστημονική STEM προσέγγιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Το πρόγραμμα IDENTITIES
Αργύρης Νιπυράκης, Αθανασία Κοκολάκη, Έμιλυ Μιχαηλίδη, Καλλιόπη Γιαννακουδάκη, Γιάννης Μεταξάς, Νίκος Καπελώνης, Κυριακή Δημητριάδη, Δημήτρης Σταύρου
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για Προώθηση της Εκπαίδευσης STEAM και της Διεπιστημονικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Προγράμματος Polar Star
Υβόνη Παύλου, Eλευθερία Τσουρλιδάκη, Μάριος Παπαευριπίδου, Zαχαρίας Ζαχαρία
Μελετώντας τον πλανήτη Γη και το διάστημα μέσα από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM σε δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία
ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ
Αντιλήψεις και συλλογισμοί για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση πάνω σε ένα κείμενο του Κωστή Παλαμά
ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ
Αντιλήψεις μαθητών 5-7 ετών και 4ετών φοιτητών του Τ.Ε.Α.Π.Η Αθηνών για τη συχνότητα εμφάνισης της Σελήνης στον νυχτερινό ουρανό
Αγλαϊα Νικολοπούλου, Σοφία Φίλη, Μαγδαληνή Φούντα, Ιωάννης Σταράκης, Ντανιέλλα Αδάμου, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Δήμητρα Αδαμοπούλου, Σοφία Βολακάκη, Νεκταρία Δημητρίου, Ναταλία Δημητροπούλου, Βασιλική Κανελοπούλου, Σοφία Καλοπήτα, Ντανιελα Κάπτζιου, Βικτωρία Καραμπουλη, Αφροδίτη Κατσοριδα, Ελένη Κωνστανταρου, Χρήστος Μελισσόπουλος, Μιχαηλ Μελισσόπουλος, Καλλιοπη Μπουγιουρη, Ισμήνη Παναγιώτου, Θεμελίνα Πανταζή, Μαρια Σταματινα Σιδέρη, Μαρια Τσακιρη, Μαρια Ιφιγενεια Τζαμου, Σοφία Τσώνη, Εμίνε Χομκο
Πώς η κοινωνικο-επιστημονική πλαισίωση επηρεάζει την πολυπλοκότητα των χημικών συλλογισμών μαθητών Λυκείου
Μαρία Μαυρίδη, Κατερίνα Σάλτα, Θωμάς Μαυρομούστακος
Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο στο μάθημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Αγγελική Βουδούρη, Γεώργιος Πολύδωρος
Οι ιδέες μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αλλαγή της διάρκειας της μέρας
Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, Ιωάννης Σταράκης, Κρυσταλλία Χαλκιά
Διδάσκοντας Φυσική στο Δημοτικό Σχολείο παίζοντας στην αυλή: γνώσεις και στάσεις υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη βιωματική μάθηση και διδασκαλία
Ναταλία Διονυσίου, Θεόδωρος Πιερράτος
Οι αντιλήψεις μαθητών προσχολικής ηλικίας για τις Φαινόμενες Κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης
Νεφέλη Άρης Μαραζοπούλου, Ιωάννης Σταράκης, Παρασκευή Ανεβλαβή, Άννα Αργυράκη, Μαρία Ασπιώτη, Ειρήνη Ασπρομμάτη, Δήμητρα Βουλγαρίνα, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Μελίνα Γιαννοπούλου, Ουζουν Ογλου Γκιουλσούμ, Μαρία-Χρυσούλα Δημητράκου, Ευαγγελία Δούκα, Ξένη Ερωτίδη, Θεοδώρα Κοκολιού, Αγγελική Κοτταρά, Θεοδώρα-Νεφέλη Μανιατά, Χριστίνα Μαχραμα, Βασιλική Μποτονάκη, Όλγα Μπουρλούτσκα, Σταματίνα Παπαδημητρίου, Σοφία Σκληρού, Χριστιάνα Τσούση, Μαρία Φιλίπτσουκ, Γεωργία Χατζάκη, Δήμητρα Χριστοπούλου
Σελήνη: αυτόφωτη ή ετερόφωτη; Ιδέες μαθητών/τριών Δημοτικού
Rigas Neofotistos, Krystallia Halkia, Ioannis Starakis
Ιδέες μαθητών και μαθητριών της Ε΄ Δημοτικού για το Διάστημα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
Μέτρα προστασίας από την πανδημία COVID-19: Διερευνώντας την οπτική των παιδιών
Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Βασιλεία Χρηστίδου, Φωτεινή Μπονώτη
Διερεύνηση της υιοθέτησης οπτικών και αναλυτικών στρατηγικών κατά την επίλυση προβλημάτων Οργανικής Χημείας
Μαρία Παναγιώτα Βλαχολιά, Χρύσα Τζουγκράκη
Αντιλήψεις μαθητών Λυκείου σχετικά με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και κατά πόσο τα φυτά μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή.
Αντωνία Ντρίνια, Αλέξανδρος Αμπράζης, Πηνελόπη Παπαδοπούλου
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
Γεώργιος Πολύδωρος
Συλλογισμοί φοιτητών κατά την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα διαλύματα, τη διαλυτότητα και την ανακρυστάλλωση
Panagiotis Rigas, Κατερίνα Σάλτα, Κατερίνα Πασχαλίδου, Κωνσταντίνος Μεθενίτης
Ο ρόλος της Θρησκευτικότητας στην Αποδοχή της Εξέλιξης από Φοιτητές Βιολογίας και Θεολογίας
Νίκος Μαντέλας, Μαρία Γκουλέτσα, Ευαγγελία Μαυρικάκη
Εξέλιξη των αντιλήψεων φοιτητών Τμήματος Φυσικής, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για τη ραδιενέργεια
Ιωάννης Μυγδανάλευρος, Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης
Απόψεις και δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών στη διδασκαλία ΦΕ: Μία συστηματική ανασκόπηση
Χρυσούλα Γκουντούλα, Αναστάσιος Ζουπίδης
Η Συσχέτιση Χαρακτηριστικών της Μαθησιακής Διαδικασίας της Φυσικής στο Γυμνάσιο με τις Στάσεις και τις Πεποιθήσεις των Μαθητών και Μαθητριών των Δημόσιων Σχολείων της Κύπρου απέναντι στο Μάθημα και την Επιστήμη της Φυσικής
Θεόδωρος Ασλανίδης, Ευρυπίδης Χατζηκρανιώτης, Κώστας Χρυσάφης
Στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
Διαχείριση της σημειογραφίας κλάσματος κατά την επίλυση προβλημάτων Φυσικής από πρωτοετείς φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων
Γεώργιος Κρητικός, Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Φραγκίσκος Καλαβάσης
Η προσωπικότητα ενός Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής: Αναπαραστάσεις Μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας
Παναγιώτα Χριστοδούλου, Δημήτριος Πνευματικός
Διερεύνηση συσχέτισης της κατεύθυνσης σπουδών στο λύκειο με τις αντιλήψεις φοιτητών για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων
Leonidas Gavrilas, Panagiotis Gontas, Konstantinos Kotsis
Διερεύνηση ιδεών μαθητών προσχολικής ηλικίας γύρω από έννοιες Φυσικών Επιστημών αναφορικά με την κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων
Marianna Sotiria Papanikolaou, Katerina Plakitsi, Leonidas Gavrilas, Kostantinos Kotsis
Διερεύνηση των αντιλήψεων και των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών ηλικίας 11 – 13 χρονών, για το ηλεκτρικό ρεύμα και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα
Σοφία Βουτσά, Γεώργιος Αμπατζίδης
Η εξέλιξη της ομαδικής επιχειρηματολογίας προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών μέσα από μια σειρά προβλημάτων Νευτώνειας Μηχανικής
Γεώργιος Τσιφτσής, Κρυσταλλία Χαλκιά
Μελέτη της παρουσίας της αστρονομίας στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο
Ελένη Χατζημιχάλη, Κρυσταλλία Χαλκιά
Οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των Φυσικών Επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το παράδειγμα της Αγγλίας και η έκφρασή τους στην Ελλάδα
Ανδρέας Καργόπουλος, Παναγιώτης Γιαννακουδάκης
Οι Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία ενδυνάμωσης του Θαλάσσιου Γραμματισμού σε μαθητές Γυμνασίου: Μελέτη περίπτωσης
Μιχάλης Κουκουλάκης, Αθανάσιος Μόγιας
Έλεγχος συσχέτισης της υπολογιστικής σκέψης και των μαθησιακών επιδόσεων στις φυσικές επιστήμες, στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Καλλιόπη Κανάκη, Μιχαήλ Καλογιαννάκης
Αξιολόγηση μαθητών Νηπιαγωγείου στο περιεχόμενο της Νανοτεχνολογίας: η χρήση του Makey-Makey
Σπυριδούλα Γκιρεμέζη, Γιώργος Πέικος, Άννα Σπύρτου
Νανο-εγγραμματισμός στην πρώιμη παιδική ηλικία με διεπιστημονικές ψηφιακές εφαρμογές ως απόρροια της πανδημίας: Πιλοτική εφαρμογή σε παιδιά
Pandora Dorouka, Stamatios Papadakis, Michail Kalogiannakis
Επίλυση ασκήσεων με διερεύνηση μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.
Κωνσταντίνος Δημητρίου Χαλκιαδάκης, Στυλιανή Κλαυδιανού
Κατασκευάζοντας διδακτικό λογισμικό για την Γεωγραφία με το Scratch. Οι φοιτητές - μελλοντικοί δάσκαλοι στο ρόλο του δημιουργού.
Αρτεμησία Στούμπα, Διονύσιος Σκορδούλης, Αποστολία Γαλάνη
Ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού για τη διαπραγμάτευση φυσικών φαινομένων με βάση τις αρχές της διερευνητικής και πλαισιοθετημένης μάθησης
Maria-Ioanna Magkouta, Emily Michailidi, Dimitrios Stavrou
Προωθώντας αλλαγή στις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη Διαμορφωτική Αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήμες
Christina Stavrou
Απόψεις και Πρακτικές εκπαιδευτικών για τη διερευνητική διδασκαλία και μάθηση
Πέτρος Καριώτογλου, Αναστάσιος Ζουπίδης
Πιλοτική αξιοποίηση επαυξημένων παιχνιδιών αυτοαξιολόγησης στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της διδακτικής τους: Στάσεις και απόψεις μελλοντικών Νηπιαγωγών
Άγγελος Σοφιανίδης
Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος υπό το πρίσμα των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών με την ανάπτυξη του εργαλείου SCOPES
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ
Σχεδιασμός & ανάπτυξη STEM διδακτικού υλικού από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Βθμιας Εκπαίδευσης
Αργύρης Νιπυράκης, Δημήτρης Σταύρου
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών: Πτυχές, Ζητήματα και Προτάσεις
Petros Kariotoglou
Δεξιότητες STEAM του 21ου αιώνα και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες: Ένα πεδίο σύνθεσης επιστημονικών πειθαρχιών, πλαισίων ανάπτυξης, εργαλείων σχεδιασμού και καλών πρακτικών
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Κατερίνα Πλακίτση
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών σε χώρους μη τυπικής μάθησης
Καλλιόπη Γιαννακουδάκη, Δημήτρης Σταύρου
Εξέλιξη των διερευνητικών όψεων της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης μετά από ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Μαρία H. Χαϊτίδου, Αννα Σπύρτου
Εξέλιξη πρακτικών εκπαιδευτικών για τη λεκτική αλληλεπίδραση ως αποτέλεσμα προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Χριστίνα Δημητρίου Τσαλίκη, Πηνελόπη Παπαδοπούλου Παπαδοπούλου, Γεώργιος Μαλανδράκης
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΦΕ
Χριστίνα Δημητρίου Τσαλίκη, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Πέτρος Καριώτογλου
Ανάδειξη των όψεων της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου κατά τη δράση: η περίπτωση της διδασκαλίας του φαινομένου του λωτού στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης
Ευαγγελία Βήτα, Μαρία Χαϊτίδου
Κατάρτιση εκπαιδευτικών στις δεξιότητες του 21ου αιώνα: Η έρευνα ανάλυσης αναγκών
ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ, ΑΘΗΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Η επίδραση των πεποιθήσεων μελλοντικών Νηπιαγωγών στην πρόθεσή τους να ενσωματώσουν διερευνητικές διδακτικές μεθόδους στη διδασκαλία τους
Αναστάσιος Ζουπίδης
Παραγωγή γνώσης σε διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής: Μια μελέτη περίπτωσης
Theopoula-Polina Chrysochou
Απόψεις και πρακτικές διευκολυντών για τη διερεύνηση στην μη τυπική εκπαίδευση
Μαρία Καρνέζου, Πέτρος Καριώτογλου
Διδασκαλία του πειράματος των δύο σχισμών του Young και του πειράματος των Davisson και Germer, σε εκπαιδευτικούς προπτυχιακού επιπέδου, με στόχο την κατανόηση της περίθλασης. Μία εμπειρική έρευνα.
Αριστοτέλης Γκιόλμας, Παναγιώτης Λάζος, Βασίλειος Μιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Κωνσταντίνα Τσαλαπάτη, Άνθιμος Χαλκίδης
Θαλάσσιος Γραμματισμός: Διερευνώντας γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές μαθητών Γυμνασίου σε ζητήματα Επιστημών της Θάλασσας
Αθανάσιος Μόγιας, Παναγιώτα Κουλούρη, Μαρία Χειμωνοπούλου, Θεοδώρα Μπουμπόναρη
Τα Φυσικά Προϊόντα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Χριστίνα Ζωή Μπακάλη, Ντια Γαλανοπουλου
Ανάλυση εκθεμάτων μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη ανάπτυξη βασικών διαστάσεων του επιστημονικού γραμματισμού σε θέματα έρευνας αιχμής.
Ελευθερία Δρακουλάκη, Δημήτρης Σταύρου
Η Συμβολή της Ιστορίας της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
Anastasia Michail Ferentinou, Constantina Stefanidou, Denis Vavougios, Constantine Skordoulis
Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
Μαρία Μάντζιου
Αφήγηση ιστοριών από την ιστορία των Βιοεπιστημών στη διατροφική εκπαίδευση
Ελένη/ Eleni Κασκαφέτου/ Kaskafetou, Ευαγγελία/ Evangelia Μαυρικάκη/ Mavrikaki, Ναυσικά/ Nausica Καψαλά/ Kapsala
Μελέτη των αντιλήψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φύση της επιστήμης σε συνάρτηση με τις πεποιθήσεις αυτό- επάρκειάς τους και τις ανησυχίες τους για διδασκαλία για τη φύση της επιστήμης
Chrysoula Aikaterini Palpani, Όλια Τσιβιτανίδου
Οι διδακτικές πρακτικές φοιτητών ΠΤΔΕ για τη διαπραγμάτευση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων υπό το πρίσμα των επιστημολογικών τους πεποιθήσεων
Αθανασία - Αντωνία Κοκολάκη, Δημήτρης Σταύρου
Απόψεις Εκπαιδευτικών ΠΕ04 για τη Φύση της Επιστήμης
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΚΕΥΑ, ΑΝΝΑ ΚΛΩΘΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΙΔΗΣ
Κοινωνικοεπιστημονική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής μέσω δορυφορικών εικόνων
Παρασκευή Παπαβενετίου, Λία Γαλάνη, Μάρθα Γεωργίου
ISTE – Μια νέα διδακτική προσέγγιση με εντυπωσιακά πειράματα στις Φυσικές Επιστήμες Μια εφαρμογή της ISTE στη διδασκαλία της καύσης στο Λύκειο
Δημήτρης Κόρακας
«Οι βοηθοί του Iron-man»: μια διδακτική πρόταση για τον μαγνητισμό στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού
Αντωνία Σούδη
Εργαστηριακές ασκήσεις στη Χημεία της Γ’ Λυκείου Δυσκολίες και προτάσεις από τους καθηγητές
Constantinos Batsidis, Άννα Κουκά
Σχεδιασμός, δημιουργία & πιλοτική χρήση διδακτικού πακέτου για τη διδασκαλία της ενότητας της Γενετικής στη Βιολογία Γ’ Γυμνασίου
Eleftheria Papadeli, Eleni Tsakiridou, Evangelia Mavrikaki
Ανάπτυξη σειράς εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματικής Αλλαγής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Αικατερίνη Παππά, Δημήτριος Κεφάλας, Ηλίας Μαυροματίδης, Πέτρος Κατσαφάδος
Mέτρηση της υδροστατικής πίεσης και ο Νόμος της υδροστατικής πίεσης με τον Μικροελεγκτή Arduino /Measuring hydrostatic pressure and exploring hydrostatic pressure Law with the Microcontroller Arduino
Αθανάσιος Γκουρμπής
Τα εικονικά πειράματα ως εργαλεία υποστήριξης της εργασίας στο εργαστήριο Φυσικής. Μια μελέτη περίπτωσης στην περίοδο της καραντίνας λόγω του κορωνοϊού
Ιωάννης Θεοδώνης, Αθανάσιος Βελέντζας
Μελετώντας το φαινόμενο Doppler στην τάξη με ένα παιχνίδι, έναν μικροελεγκτή Arduino και το λογισμικό Audacity
Panagiotis Lazos, Νικόλαος Κυριαζόπουλος, Ευθύμιος Κόντος, Αναῒτ Εζεκελιάν
Πόσο αποτελεσματικά μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές τα κινητά τους τηλέφωνα στο σχολικό εργαστήριο των φυσικών επιστημών;
Αλέξανδρος Κατέρης, Παναγιώτης Λάζος, Σεραφείμ Τσούκος, Παύλος Τζαμαλής, Αθανάσιος Βελέντζας
Εργαστήριο φυσικής με τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Η περίπτωση της εφαρμογής Phyphox.
Παύλος Τζαμαλής, Σεραφείμ Τσούκος, Παναγιώτης Λάζος, Αλέξανδρος Κατέρης, Αθανάσιος Βελέντζας
Ποσοτικά πειράματα Φυσικής με χρήση αισθητήρων. Προχωρημένες δυνατότητες της εφαρμογής Phyphox.
Κωνσταντίνος Δημητρίου Χαλκιαδάκης, Νικόλαος Αναστασάκης, Ιωάννης Σγουρός, Βασίλειος Σαββοργινάκης, Στυλιανή Κλαυδιανού
Από το ηλεκτρικό χαλάζι του Volta στην οπτική ίνα του Tyndall: Αναπαράγοντας ιστορικά πειράματα στην τάξη με απλά υλικά
Παναγιώτης Λάζος, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Ανάπτυξη της δεξιότητας της παραμετροποίησης μέσα από διερευνητικά ψηφιακά φύλλα εργασίας
Γεώργιος Οικονομίδης, Ελένη Πετρίδου, Σαπφώ Φωτιάδου, Αναστάσιος Μολοχίδης, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης
Αξιολογώντας διαστάσεις της ικανότητας σχεδιασμού πειραμάτων των φοιτητών / μελλοντικών εκπαιδευτικών
Ιωάννης Λεύκος, Δημήτρης Ψύλλος
Αναδόμηση ενός εκπαιδευτικού μοντέλου μικροσκοπικής προσέγγισης της εντροπίας μέσω του παραδείγματος της διάχυσης
Βάια Μπακάλη, Στέφανος Ασημόπουλος
Διάκριση Οπτικών Αναπαραστάσεων σε Επιστημονικά Μοντέλα
Stavros Koukioglou, Dimitrios Psillos
Η προσέγγιση των φοιτητριών του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ στην ανάδειξη ιστορικών επιστημονικών οργάνων της συλλογής του Μαρασλείου ή «Όταν ο Edison συνάντησε τον Wheatstone στο Μαράσλειο»
CONSTANTINA STEFANIDOU, PANAGIOTIS LAZOS, CONSTANTINE SKORDOULIS
«Ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την εκπαίδευση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία σε χώρους μη τυπικής μάθησης»
MARIA KENDRISTAKI, Δημήτρης Σταύρου
Planets In Your Hand: Μία διαδραστική έκθεση του Ηλιακού Συστήματος για τους πολίτες
Μαρία Παναγοπούλου, Κοσμάς Γαζέας, Κωνσταντίνα Στεφανίδου
Αναπαράσταση της φύσης του στρατοσφαιρικού όζοντος σε παιδικά βιβλία μυθοπλασίας με θέμα την καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος
Δήμητρα Καζαντζίδου, Κωνσταντίνος Κώτσης
Κριτήρια επιλογών βίντεο στο YouTube από μαθητές και μαθήτριες προκειμένου να εξηγήσουν την έννοια του ατόμου
Ioannis Brouzos, Krystallia Halkia
Άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες: Εκπαιδευτική αξιοποίηση των αρχαίων ελληνικών εφευρέσεων
Πηγή Δέσποινα Μπαρμπαρή, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Κοσμάς Γαζέας, Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Αναπαράσταση του μηχανισμού παγκόσμιας υπερθέρμανσης σε παιδικά βιβλία μυθοπλασίας με θέμα τη διαταραχή του φαινομένου του θερμοκηπίου
Δήμητρα Καζαντζίδου, Κωνσταντίνος Κώτσης
Γεωγραφική εκπαίδευση και περιβαλλοντική δικαιοσύνη
Nikos Voudrislis, Νίκος Λαμπρινός
Συμμετοχικός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες μέσω των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Επίλυσης Προβλήματος
Ηλίας Μπόικος, Κωνσταντίνα Τσαλαπάτη, Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Διεπιστημονικότητα, συστημική προσέγγιση και κριτική σκέψη μέσω του εκπαιδευτικού υλικού «Αειφορία και COVID-19»
Αχιλλέας Μανδρίκας, Κατερίνα Μπαζίγου, Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή
Χαρτογραφώντας την επιστημονική ταυτότητα Ινδών Σιχ μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου
Αιμιλία Μιχαηλίδη, Δημήτρης Σταύρου
Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από ένα Μοντέλο για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Ηλίας Μπόικος, Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Ενισχύοντας τον αυτο-προσδιορισμό μαθητών δημοτικού σχολείου αγροτικών περιοχών ως προς την επιστήμη μέσα από την αλληλεπίδραση με επιστήμονες
Αιμιλία Μιχαηλίδη, Δημήτρης Σταύρου
Η λανθάνουσα κατανόηση της έννοιας του Αποτυπώματος Άνθρακα από μαθητές/τριες Γυμνασίου
Νικόλαος Γαλάνης, Γεώργιος Μαλανδράκης
Δημιουργία διαθεματικού εκπαιδευτικού πακέτου για τις αναβαθμίδες καλλιέργειας για μαθητές/τριες σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσέγγισης Project-based learning
Chara Chrysanthaki, Αικατερίνη Κλωνάρη, Θεοδώρα Πετανίδου
Τυφλότητα απέναντι στα φυτά: Ανάλυση δικτύου ευρημάτων διηλικιακής μελέτης
Αλεξανδρος Αμπράζης, Πηνελόπη Παπαδοπούλου
Μελετώντας το ενεργειακό σπίτι: μια διδακτική παρέμβαση σε μαθητές Λυκείου
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΜΠΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ
Η συνδεσιμότητα με τη φύση των Νηπιαγωγών του νομού Ρεθύμνου και η συσχέτισή της με περιβαλλοντικές πρακτικές
Στυλιανή Αντωνακοπούλου, Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη, Στέλλα Πέτρου, Κωνσταντίνος Κορφιάτης
Η Διερεύνηση της Περιβαλλοντικής πολιτοτητας φοιτητών και φοιτητριών δασκάλων
Efthimia Baltsioti, Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη
Διερεύνηση της λανθάνουσας κατανόησης της έννοιας του αποτυπώματος νερού από υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
Κωνσταντίνα Τάσιου, Γεώργιος Μαλανδράκης
Σχεδίαση και Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σχετικά με την Ενεργειακή αποδοτικότητα με τη χρήση του εργαλείου SCOPES
Γεώργιος Κουκούλης, Nikolaos Kolios, Ευθύμιος Σταμούλης, Γεώργιος Ευθυμίου, Κατερίνα Πλακίτση
Δραστηριότητες διερεύνησης για τη διδασκαλία της σημασίας και της υποβάθμισης των υγροτόπων της Αττικής
Δημήτρης Χαλκίδης, Μαριάννα Παππά, Μαρία Μηνά, Βαλεντίνα-Ευαγγελία Κουμπενά
Προσαρμογή του διεθνούς διαδικτυακού μετρητή ατομικού Οικολογικού Αποτυπώματος στα ελληνικά δεδομένα
Αλέξανδρος Αμπράζης, Νικολαος Γαλάνης, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γιωργος Παναρας, Γιώργος Μαλανδράκης
Η σημασία χρήσης προσαρμοσμένου σε εθνικά δεδομένα διαδικτυακού μετρητή Οικολογικού Αποτυπώματος
Νικόλαος Γαλάνης, Αλέξανδρος Αμπράζης, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Πανάρας, Γεώργιος Μαλανδράκης
Ρύπανση ή Μόλυνση; Μια διερευνητική διδακτική προσέγγιση που συνδέει τις έννοιες με την ανθρώπινη υγεία
Κωνσταντίνα Τσαλαπάτη, Αριστοτέλης Γκιόλμας
«Λύματα χωρίς Προβλήματα»: Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση Λυμάτων
ΑΝΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ισμήνη Κλουκίνα, Μαρία Μιτή, Παναγιώτης Πήλιουρας, Μαργαρίτα Αριανούτσου
Οι απόψεις μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΝΔΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, CONSTANTINA STEFANIDOU, CONSTANTINE SKORDOULIS
Εξ' αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση απόψεων φοιτητών δύο Ελληνικών Πανεπιστημίων
Κατερίνα Σάλτα, Κατερίνα Πασχαλίδου, Μαρία Τσέτσερη, Διονύσιος Κουλουγλιώτης
Κλίμα και κλιματική αλλαγή: Εφαρμογή και αξιολόγηση διαμορφωτικής διδακτικής παρέμβασης, με τη μέθοδο του Εργαστηρίου Αλλαγής, σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΡΗ, ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ
Σύγχρονες εξ αποστάσεως εργαστηριακές ασκήσεις. Υλοποίηση και διδακτικός ρόλος.
Ilias Zafeiriadis, Sotirios Mandiliotis
«Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ψηφιακού διδακτικού υλικού για την Κλιματική Αλλαγή με βάση αρχές Μικτής Μάθησης»
ELENI BOTZAKI, Δημήτρης Σταύρου