Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Φοιτητές και Φοιτήτριες εκπαιδευόμενοι στη Διδακτική της Φυσικής, σχεδιάζουν Φύλλα Εργασίας, ακολουθώντας το πρότυπο της συνεχούς διερεύνησης
Αναστάσιος Μολοχίδης, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές στο σχεδιασμό πειραματικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται στη διερεύνηση. Οι φοιτητές εισάγονται σταδιακά στη διερεύνηση, ως μια στρατηγική που μπορεί να εφαρμοστεί σε πειραματική διδασκαλία και στη συνέχεια είναι σε θέση να σχεδιάσουν φύλλα εργασίας με βάση τις αρχές του «συνεχούς της διερεύνησης». Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το περίγραμμα του μαθήματος που αναπτύχθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής του.


Full Text: PDF