Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με το ScratchJr
Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Σταμάτιος Παπαδάκης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην προσχολική εκπαίδευση, στη θεματική περιοχή των Φυσικών Επιστημών, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μπορούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών, στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και στο διδακτικό μετασχηματισμό των προϋπαρχουσών ιδεών. Με το ScratchJr τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, και προσομοιώσεις, αναπαριστώντας με ένα εποικοδομητικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό τρόπο βασικές έννοιες και από το χώρο των Φυσικών Επιστημών. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από μια μικρής κλίμακας έρευνα για τη διδασκαλία εννοιών και φαινομένων από το χώρο των Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια του περιβάλλοντος ScratchJr σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.


Full Text: Untitled