Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και Λύκειο μέσα από θέματα έρευνας αιχμής και κατασκευή Εκθεμάτων
Αντώνης Γεωργίου Μαργαρίτης, Μαρία Ελευθερίου, Αλεξάνδρα Μπάκου, Μαρία Πανοπούλου, Ιωάννης Χατζηδάκης, Γεώργιος Χατζησάββας

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 11-06-2017

Abstract


Στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IRRESISTIBLE εκπαιδευτικοί πέντε σχολείων από το Ηράκλειο Κρήτης μαζί με ερευνητές της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, συμμετείχαν σε μια «Κοινότητα Μάθησης», με στόχο να εφαρμόσουν στους μαθητές τους, επιλεγμένες διδακτικές ενότητες σε σχέση με τη «Νανοτεχνολογία» και το «Μητρικό Θηλασμό». Οι μαθητές των σχολείων αυτών, κατασκεύασαν «εκθέματα» σχετικά με τις παραπάνω ενότητες που παρουσίασαν στο ευρύ κοινό του Ηρακλείου προκειμένου να  επικοινωνήσουν τη γνώση που απόκτησαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Full Text: PDF