Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κυριακή Δημητριάδη, Γιάννης Βίγλης, Καλλιόπη Γιαννακουδάκη, Βασίλειος Δημόπουλος, Χρήστος Μάντζιος, Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα διαδραστικά εκθέματα που κατασκεύασαν οι μαθητές προκειμένου να επικοινωνήσουν τη γνώση που απέκτησαν στο ευρύ κοινό, ύστερα από την εφαρμογή στην τάξη δύο ενοτήτων που προσεγγίζουν θέματα έρευνας αιχμής. Οι ενότητες αυτές αναπτύχθηκαν στην Α΄ φάση του προγράμματος IRRESISTIBLE και εφαρμόστηκαν στη Β΄ φάση του προγράμματος από πέντε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε διαφορετικούς «τύπους» σχολείου και οι οποίοι είχαν προηγουμένως επιμορφωθεί στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης.


Full Text: PDF