Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διάχυση της γνώσης από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τεχνολογίες αιχμής μέσω εκθεμάτων
Αθανάσιος Θεόδωρος Βελέντζας, Αναστασία Ευαγγελοπούλου, Αναστασία Καμπούρη, Σωτηρία Καράμπελα, Παρασκευή Λυκούση, Αντώνης Μπέρτσος, Κωνσταντίνα Στεφανίδου

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 22-06-2017

Abstract


Στην εργασία παρουσιάζονται τα βασικά σημεία διδακτικών παρεμβάσεων έξι εκπαιδευτικών της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες «Νανοτεχνολογία», «Πλαστικά» και «Μητρικό γάλα» σε συνδυασμό με ζητήματα της «Υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας». Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μια κοινότητα μάθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος IRRESISTIBLE. Για την εφαρμογή των ενοτήτων υπήρξε συνεργασία τόσο με επιστημονικά ερευνητικά κέντρα όσο και με μουσείο Φυσικών Επιστημών στο οποίο οι μαθητές παρουσίασαν εκθέματα που κατασκεύασαν. Η παρούσα εργασία εστιάζει κυρίως στη φάση της  «επικοινωνίας της γνώσης» μέσω των εκθεμάτων.


Full Text: PDF