Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Γνωστικά αποτελέσματα από την εφαρμογή συνθετικών ομαδικών εργασιών σε ένα πρότυπο γυμνάσιο: η περίπτωση της πυρηνικής ενέργειας
Γεώργιος Τσαπαρλής, Σωτήριος Χαρτζάβαλος, Βασιλική Βλάχα, Κωνσταντίνα Μαλάμου, Ιωάννα Νείλα, Χριστίνα Παντούλα

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 10-06-2017

Abstract


Εκθέτουμε τα γνωστικά αποτελέσματα από την υλοποίηση συνθετικών ομαδικών εργασιών τύπου πρότζεκτ, με θέμα την πυρηνική ενέργεια, από 14 μαθητές και μαθήτριες της γ΄ τάξης ενός Πρότυπου Γυμνασίου. Οι μαθητές απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο επί γνώσεων πυρηνικής φυσικής, καθώς και επί θεμάτων σχετικών με την υγεία, τις εφαρμοφές και το περιβάλλον. Προέκυψαν εν γένει θετικά αποτελέσματα υπέρ των μαθητών της παρούσας μελέτης σε σύγκριση με τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης με πρωτοετείς φοιτητές φυσικής και παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης στην αρχή των σπουδών τους. Υπήρξε μικρός σχετικά αριθμός «μη αποδεκτών» απαντήσεων, ενώ πολύ καλύτερες απαντήσεις σε σύγκριση με τις απαντήσεις των φοιτητών βρέθηκαν π.χ. στις περιπτώσεις της πυρηνικής σχάσης, του χρόνου ημιζωής και της σχέσης της πυρηνικής σύντηξης με τον ήλιο. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τον ρόλο της αλληλεπίδρασης μεταξύ του σύγχρονου σχολείου, των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας.

Full Text: PDF