Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η επίδραση του φύλου στον επιστημονικό εγγραμματισμό
Γιώργος Καράογλου, Κωνσταντίνος Κώτσης

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 18-06-2017

Abstract


Στην εργασία διερευνάται ο επιστημονικός εγγραμματισμός ενήλικων πολιτών με παράγοντα διαφοροποίησης το φύλο τους. 448 γυναίκες και 464 άνδρες από την ευρύτερη περιοχή των νομών Δράμας και Καβάλας απαντούν σε δώδεκα ερωτήσεις κλειστού τύπου της μορφής Σωστό – Λάθος που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σε διεθνείς έρευνες με στόχο τη διερεύνηση του επιστημονικού εγγραμματισμού. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των ορθών απαντήσεων για τους άνδρες. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων στηρίζεται στον μικρότερο αριθμό γυναικών που επιλέγουν την τεχνολογική και θετική κατεύθυνση σπουδών στο Λύκειο και κατά συνέπεια τις σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Full Text: PDF