Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Όμιλοι επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης του 26ου & 29ου ΔΣ Αχαρνών.
Ματθαίος Πατρινόπουλος, Χρυσοβαλάντης Κεφαλης

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 03-07-2017

Abstract


Με αυτή την εργασία γίνεται παρουσίαση της εμπειρίας, από την εφαρμογή ομίλων επιστημών σε δημόσια δημοτικά σχολεία. Στα σχολεία της εφαρμογής οι μαθητές/τριες εργάστηκαν με βάση ανακαλυπτικές – διερευνητικές διαδικασίες σε ομάδες, πραγματοποιώντας πολλαπλές δραστηριότητες (παραγωγή βίντεο, πειράματα, ιδιοκατασκευές), με αυτές διερεύνησαν έννοιες των φυσικών επιστημών μέσα από διαφορετικές οπτικές. Μέσα από αυτές ερμήνευσαν και συσχέτισαν φυσικά φαινόμενα και αρχές λειτουργίας τεχνολογικών εφαρμογών, ενώ τις παρουσίασαν είτε με μορφή βίντεο είτε στο φεστιβάλ επιστημών του σχολείου τους. Η εργασία εστιάζει εκτός από τις θεματικές και στη μεθοδολογία οργάνωσης των ομίλων και στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν.


Full Text: PDF