Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ– ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Δέσποινα Ιμβριώτη, Δημήτριος Αθανασιάδης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 23-05-2017

Abstract


Η διεθνής βιβλιογραφία διαχρονικά στηρίζει την παρουσία του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ειδικότερα στη δευτεροβάθμια. Το βιβλίο της Φυσικής της Α’ Γυμνασίου τόσο με τη μεθοδολογική του προσέγγιση όσο και με τις οδηγίες που περιλαμβάνει για την εκτέλεση των πειραμάτων, αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο «εχθρός» του είναι ο διδακτικός χρόνος! Η πρότασή μας αφορά στην επιλογή αντιπροσωπευτικών ενοτήτων από το συγκεκριμένο βιβλίο και στην υλοποίησή τους στο εργαστήριο με πλήρη εφαρμογή της μεθόδου που υποστηρίζει το βιβλίο και έμφαση στην απόκτηση πειραματικών δεξιοτήτων από τους μαθητές.


Full Text: PDF