Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Μετασχηματισμός εργαλείου για την αξιολόγηση των αντιλήψεων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των εκπαιδευτικών τους στις Φυσικές Επιστήμες
Αναστασία Λυμνίδου, Άγγελος Σοφιανίδης, Μαρία Καλλέρη

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 17-07-2017

Abstract


Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με όψεις της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των εκπαιδευτικών τους. Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε μετασχηματισμός εργαλείου που είχε σχεδιαστεί για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 43 μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. Τα αποτελέσματατης έρευνας καταδεικνύουν την καλή γνώση του αντικειμένου, την ευρεία χρήση διδακτικών αναπαραστάσεων και των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς ενώ εμφανίζουν αδυναμίες στη χρήση πειραμάτων και ποικιλίας στρατηγικών διδασκαλίας.


Full Text: PDF