Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Χρήση των ασύρματων αισθητήρων MEMS σε πειράματα διδασκαλίας της Φυσικής
Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 06-07-2017

AbstractFull Text: PDF