Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Οι αναλογίες στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Φυσικής
Ηλίας Χαριτωνίδης, Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης, Ελευθερία Αν. Τσιούρη

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 04-07-2017

AbstractFull Text: PDF