Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Κατανόηση θερμικών φαινομένων σε καθημερινά πλαίσια από φοιτητές Φυσικού
Γεώργιος Στύλος, Κωνσταντίνος Κώτσης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα από ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους σε θερμικά φαινόμενα. Για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου αποτελούμενο από ερωτήσεις οι οποίες έχουν ως θέμα τη μεταφορά θερμότητας και την αγωγιμότητα στην καθημερινή ζωή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει εσφαλμένες αντιλήψεις για τις διάφορες έννοιες των θερμικών φαινομένων και αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στις εμπειρίες της καθημερινότητας και του επιστημονικού προτύπου στην ερμηνεία φαινομένων.


Full Text: PDF