Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Επιστημολογικές πεποιθήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
Γεώργιος Στύλος, Κωνσταντίνος Κώτσης

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) του Νομού Ιωαννίνων σχετικά με τις πεποιθήσεις τους για τη μάθηση και τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες (Παραδοσιακές, Εκπαιδευτικές, Μεταβατικές, Ανταποκριτικές, Μεταρρυθμιστικές). H ποιοτική ανάλυση αναδεικνύει ότι οι πεποιθήσεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται παραδοσιακές, διδακτικές και ανταποκριτικές και ρίχνει φως στα αίτια της μη διδασκαλίας του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο των σχολικών εγχειριδίων.


Full Text: PDF