Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Βάια Μπακάλη, Γεωργία Μπαμπάτσικου, Στέφανος Ασημόπουλος

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 26-06-2017

Abstract


Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στις πορείες μάθησης που ακολουθούν υποψήφιοι δάσκαλοι για την εννοιολόγηση της εντροπίας. Η έρευνα σχεδιάστηκε ώστε να ανιχνευθούν οι ιδέες των συμμετεχόντων για έννοιες σχετικές με την εντροπία και να διερευνηθεί ποιες από τις έννοιες εμπλέκονται και με ποιόν τρόπο στη μικροσκοπική προσέγγιση της. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων επιλέχτηκε ποιοτική προσέγγιση με εφαρμογή ενός διδακτικού πειράματος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εκτός από την εννοιολόγηση των εννοιών μικροκατάσταση και μακροκατάσταση, η μεταξύ τους διάκριση και η εννοιολόγηση των εννοιών σύστημα και ισορροπία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μικροσκοπική ερμηνεία της εντροπίας

Full Text: PDF