Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Μπορεί τελικά να αποτυπωθεί και να αναπτυχθεί η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου;
Βασίλης Γρηγορίου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 25-06-2017

Abstract


Το θέμα της αποτύπωσης και της ανάπτυξης της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα από τη γέννηση της έννοιας. Στο διάστημα που μεσολάβησε οι προτάσεις ήταν φτωχές, καθώς βασίζονταν κυρίως σε τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται εν γένη σε ποιοτικές έρευνες, όπως η παρατήρηση και οι εις βάθος συνεντεύξεις. Τα ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών δεν είχαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενώ τα μόνα εργαλεία που ξεχώρισαν ήταν τα CoRes και PaP-eRs. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται και συγκρίνονται εργαλεία όπως τα προαναφερθέντα, παράλληλα με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διδασκαλιών, τις ομαδικές συζητήσεις και την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, που όλα μαζί συνδυάστηκαν σε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Φ.Ε.


Full Text: PDF