Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γ/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αιμιλία Μιχαηλίδη, Δημήτρης Σταύρου

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 26-07-2017

Abstract


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IRRESISTIBLE σε μια πρώτη φάση 5 εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με Μουσεία Επιστημών, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ανέπτυξαν μια διδακτική ενότητα Νανοτεχνολογίας. Σε μια δεύτερη φάση 32 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στα πλαίσια κοινοτήτων μάθησης και εφάρμοσαν στις τάξεις τους ενότητες για τη Νανοτεχνολογία, τα Μικροπλαστικά και το Μητρικό Θηλασμό. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές διαστάσεις της έρευνας στα παραπάνω θέματα μέσα και από την αλληλεπίδρασή τους με επιστήμονες. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η ανάπτυξη από τους μαθητές διαδραστικών επιστημονικών εκθεμάτων.

Full Text: PDF