Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
H ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Χριστίνα Ανθούλας, Μιχαήλ Σκουμιός

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η εργασία διερευνά τη συμβολή μιας διδακτικής παρέμβασης για την εξάτμιση και την υγροποίηση στη δομή των επιχειρημάτων των μαθητών του Γυμνασίου. Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την εξάτμιση και την υγροποίηση βασισμένο στην εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση με χρήση επιστημονικών πρακτικών, το οποίο εφαρμόστηκε σε 19 μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις (επιχειρήματα) των μαθητών σε ερωτηματολόγια πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η ανάλυση των επιχειρημάτων πραγματοποιήθηκε με ένα πλαίσιο που αξιολογεί την επάρκεια των συστατικών στοιχείων τους. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά τη δομή των επιχειρημάτων τους.


Full Text: PDF