Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
Ευδοκία Ταράλλη, Μιχαήλ Σκουμιός

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η εργασία αυτή μελετά τις δεξιότητες των μαθητών του δημοτικού σχολείου να κρίνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε γραπτά επιχειρήματα που μελετούν για θέματα των Φυσικών Επιστημών. Συγκροτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 276 μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν αναπτυγμένες αυτές τις δεξιότητες, αφού οι μαθητές αυτοί δεν εντοπίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία σε επιχειρήματα, δεν αναγνωρίζουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται σε αυτά, δεν κρίνουν νέα αποδεικτικά στοιχεία και δεν συγκρίνουν επαρκώς δύο επιχειρήματα με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία.


Full Text: PDF