Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Απόστολος Μιχαλούδης, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η εργασία αφορά στην εφαρμογή προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων, οι οποίες ενσωματώνουν ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, προάγοντας τη διερευνητική μάθηση και προωθώντας τη στρατηγική ελέγχου μεταβλητών. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο της οριζόντιας βολής θα μελετηθεί από μαθητές Λυκείου μέσω προσομοιώσεων που θα εστιάζουν στη στρατηγική ελέγχου των μεταβλητών.

Full Text: PDF