Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερεύνηση των νοητικών μοντέλων: Οι αντιλήψεις μαθητών του Δημοτικού για τη Γη
Γιούλη Βαϊοπούλου, Γεώργιος Παπαγεωργίου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Περίληψη

Στη βιβλιογραφία σχετικά με τις αναπαραστάσεις των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετες θεωρητικές υποθέσεις, εκείνη που τις αντιμετωπίζει ως συνεκτικά νοητικά μοντέλα και εκείνη που τις χαρακτηρίζει ως κατακερματισμένη γνώση. Στην παρούσα έρευνα, όπου συμμετείχαν 184 μαθητές Δημοτικού Σχολείου, οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τη Γη εξετάστηκαν με τη μέθοδο Ανάλυσης Λανθανουσών Κατηγοριών. Ως εργαλείο αξιοποιήθηκε ένα κλειστό ερωτηματολόγιο με εικόνες που αντιστοιχούσαν στα θεωρητικά νοητικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για τη Γη δεν χαρακτηρίστηκαν από ομοιογένεια και, ως εκ τούτου, δεν υποστηρίχθηκε η υπόθεση της συνεπούς γνώσης.

 

Abstract

Research on pupils’ conceptions for the earth revealed certain mental models from the theoretical perspective, known as the coherent or the theory-like knowledge. On the other hand, the fragmented knowledge hypothesis does not accept the existence of such models. Recently, the debate between the two theories has been brought up into consideration by advances in methodology and statistical analysis. In this paper, participants’ conceptions for the Earth were analyzed using Latent Class Analysis. Pupils (N=184) of grades 1-3, completed a closed-ended questionnaire, which uses illustrations that refer to certain mental models. The results did not support the existence of these coherent mental models.


Full Text: PDF