Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Κωνσταντίνος Ανδρ. Μιτζήθρας, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η χρήση των Διαδραστικών Πινάκων έχει γενικευτεί τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Πολλές σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το νέο αυτό τεχνολογικό μέσο, προκειμένου να αυξήσουν τα μαθησιακά οφέλη των μαθητών. Παρ’ ολ’ αυτά έχει διαπιστωθεί πως είναι λίγες οι φορές όπου ένας Διαδραστικός Πίνακας χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο που να αξιοποιούνται όλες του οι δυνατότητες και κυρίως η χρήση του περιορίζεται σε μια απλή επιφάνεια προβολής. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να διερευνήσουμε τη δυναμική της καταγραφής ενός μαθήματος των Φυσικών του Δημοτικού, υπό μορφή βίντεο μέσω της σχετικής εγκατεστημένης εφαρμογής των Διαδραστικών Πινάκων και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του διαμοιρασμού αυτού του ψηφιακού υλικού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.


Full Text: PDF