Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ανάπτυξη λογισμικού ανεξαρτήτου πλατφόρμας για τη διδασκαλία διαδικασιών του μικροκόσμου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ανάργυρος Δρόλαπας, Ουρανία Γκικοπούλου, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Η διδασκαλία μη-παρατηρήσιμων φυσικών φαινομένων και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων είναι ένας τομέας υπό συνεχή διερεύνηση. Ένας κοινά αποδεκτός ερευνητικά τρόπος διδασκαλίας τέτοιων φαινομένων είναι η χρήση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, που δύναται να παρουσιάζουν τα σχετικά φυσικά φαινόμενα και να εντάσσονται σε διδακτικές παρεμβάσεις συνεισφέροντας θετικά στη διαδικασία της μάθησης. Με γνώμονα τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού ανεξαρτήτου πλατφόρμας παρουσιάζεται μια πρόταση λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Full Text: PDF