Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Υβόνη Παύλου, Μάριος Παπαευριπίδου, Ζαχαρίας Ζαχαρία, Γεώργιος Μαυρομανολάκης

Building: Δ
Room: Αιθ. 1
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Το εργαστήριο με τίτλο «Μαθαίνοντας για τους σεισμούς: Δραστηριότητες και διδακτικές πρακτικές για τη μελέτη σεισμολογικών φαινομένων» εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος “Schools Study Earthquakes” (SSE), το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Program και αποτελεί μέρος της δράσης “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν πέντε χώρες (Κύπρος, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία), στοχεύει γενικότερα στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και ειδικότερα στην ανάπτυξη κατανόησης για έννοιες που αφορούν στους σεισμούς μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων διερώτησης χρήσιμων για τη μελέτη σεισμολογικών φαινομένων.

Οι δραστηριότητες που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου βασίζονται στους ευρύτερους στόχους του προγράμματος SSE. Το εργαστήριο περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση τη στρατηγική της διερώτησης (Pedaste et al., 2015) και που βασίζονται στην ενεργητική συνεργατική μάθηση. Η μάθηση μέσω διερώτησης είναι μία αποτελεσματική στρατηγική, η οποία τοποθετεί τον μανθάνοντα στο επίκεντρο της διδασκαλίας και τον εμπλέκει σε αυθεντικές επιστημονικές διαδικασίες και μεθόδους (National Research Council, 2000). Όσον αφορά στο γνωστικό περιεχόμενο, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με διάφορες έννοιες που αφορούν τη θεματική περιοχή των σεισμών (π.χ. σεισμικά κύματα, σεισμογράφημα, επίκεντρο) για τις οποίες εντοπίζονται διάφορες εναλλακτικές ιδέες σε όλες τις ηλικίες (Francek, 2013). Συγκεκριμένα, θα τεθεί με την έναρξη του εργαστηρίου ένας αρχικός προβληματισμός και έπειτα θα ακολουθήσουν διαβαθμισμένες βιωματικού τύπου δραστηριότητες για τον τρόπο που διαδίδονται τα σεισμικά κύματα, καθώς και για την επιστημονική διαδικασία εύρεσης του επίκεντρου ενός σεισμού. Οι συμμετέχοντες, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, θα έχουν ταυτόχρονα την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς λειτουργεί ένας πραγματικός εκπαιδευτικός σεισμογράφος. Κατά το κλείσιμο του εργαστηρίου, θα απαντηθεί ο αρχικός προβληματισμός και θα ακολουθήσει συζήτηση για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής της διερώτησης σε σχολικά πλαίσια.

Μέσα από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στη θέση του μανθάνοντα και να έρθουν σε επαφή με μεθόδους διδασκαλίας, θέματα και πρακτικές που αφορούν τη θεματική περιοχή των σεισμών. Με την ενεργό εμπλοκή στις δραστηριότητες του εργαστηρίου παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους τόσο σε θέματα περιεχομένου, όσο και σε θέματα παιδαγωγικών πρακτικών.


Full Text: PDF