Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Χαρίλαος Τσιχουρίδης, Διονύσιος Βαβουγυιός, Γεώργιος Στυλιανός Ιωαννίδης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 05-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα εναλλαγής πειραματικών περιβαλλόντων ως αποτελεσματικό εργαλείο διδασκαλίας του απλού βαρυτικού εκκρεμούς. Τα πειραματικά περιβάλλοντα, πραγματικά και εικονικά καθώς και  με  αισθητήρες, καταγραφείς δεδομένων με το λογισμικό τους, αποτελούν ένα ολιστικό  περιβάλλον πειραματισμού με επαυξημένες δυνατότητες στη κατανόηση θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 61 μαθητές/τριες Γυμνασίου μελέτησαν το απλό εκκρεμές υλοποιώντας εργαστηριακές δραστηριότητες με βάση κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα εργασιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή βελτίωση  της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας με  την βελτίωση της κατανόησης των σχετικών εννοιών, των εναλλακτικών ιδεών, στην κατάκτηση δεξιοτήτων καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών

Full Text: PDF