Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MULTILOG) ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στέφανος Ντούλας, Θωμάς Νίκας

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 30-06-2017

Abstract


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στο σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης (Multilog), το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που διανεμήθηκε,  την περίοδο 2000-2006, σε όλα σχεδόν τα σχολικά εργαστήρια φυσικών επιστημών (ΣΕΦΕ) των λυκείων της Ελλάδας. Επιχειρείται ακόμα ο εντοπισμός των  προβλημάτων  που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά τον  χειρισμό του με γενικότερο στόχο την αναζήτηση του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης για την ένταξή του στην εργαστηριακή διδασκαλία.


Full Text: PDF