Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MULTILOG) ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ARDUINO
Στέφανος Ντούλας, Θωμάς Νίκας

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η εργασία αναφέρεται στη μελέτη ενός σύνθετου και πολυπαραμετρικού φαινομένου, όπως είναι οι μηχανικές ταλαντώσεις, με σύγχρονα μέσα καταγραφής και επεξεργασίας των μετρήσεων – Multilog. Παράλληλα, επιστρατεύεται ο μικροελεγκτής Arduino σε συνδυασμό με κατάλληλο σερβομηχανισμό για να υλοποιήσει το «διεγέρτη» στη μελέτη των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων. Η λήψη, καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων οδηγεί στην καλύτερη και ευρύτερη κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που διέπουν το φαινόμενο. Οι μαθητές μπορούν να προβληματιστούν και να αναζητήσουν επιστημονικές εξηγήσεις διαπιστώνοντας εμφανείς αποκλίσεις από το θεωρητικό μοντέλο, καθώς επίσης να εντρυφήσουν στη μεθοδολογία και τις ιδιαιτερότητες των ψηφιακών μέσων λήψης, καταγραφής, επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων.


Full Text: PDF