Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Συνδέοντας τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με την Καθημερινή ζωή
Σοφοκλής Αλεξάνδρου Σωτηρίου, Ελπίδα Γεωργίου Γιαλούρη

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


 

Η χρήση του συστήματος Lab of Tomorrow επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων των μαθητών και τη χρήση τους ως πειραματικών στοιχείων. Ενσωματώνοντας μία σειρά αισθητήρων στα ρούχα και στα παιχνίδια, μπορεί κανείς να μετατρέψει το παιχνίδι σε αντικείμενο πειραματισμού και μελέτης, παρουσιάζοντας μία σειρά φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να καταλαβαίνουν τη σύνδεση τους με αυτά που διδάσκονται στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος από 400 μαθητές παρουσιάζονται και αναλύονται στην εργασία αυτή.


Full Text: PDF