Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Πειράματα Φυσικής - Χημείας με Εκπαιδευτική Ρομποτική και Μικροϋπολογιστικά Συστήματα
Σιμος Αναγνωστάκης, Δημήτρης Σταύρου

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 18-08-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τις απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα χρήσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής και μικροϋπολογιστκών συστημάτων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Οι απόψεις αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη συμμετοχή τους σε ένα σεμινάριο για την ανάπτυξη πειραματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής και μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Στην εργασία περιγράφεται το πλαίσιο υλοποίησης του σεμιναρίου και παρουσιάζονται οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη χρήση εκπαιδευτική ρομποτικής και μικροϋπολογιστικών συστημάτων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μετά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του σεμιναρίου.

 Full Text: PDF