Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ευαγγελία Ηρακλέους, Μιχάλης Λιβίτζιης, Νίκος Παπαδούρης, Κώστας Κωνσταντίνου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση πτυχών που αφορούν στη γραπτή ανατροφοδότηση και στη διερεύνηση του τρόπου που  την αξιοποιούν οι μαθητές. Το δείγμα της έρευνας ήταν τρεις εκπαιδευτικοί που δίδασκαν Φυσική καθώς και οι μαθητές των τάξεών τους. Τα μέσα συλλογής δεδομένων ήταν οι αρχικές και αναθεωρημένες απαντήσεις των μαθητών και οι ανατροφοδοτήσεις των εκπαιδευτικών. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έδωσαν ανατροφοδότηση που επικεντρωνόταν σε σημαντικές πτυχές της ανατροφοδότησης. Όσον αφορά στην αξιοποίηση της ανατροφοδότησης προέκυψε ότι αρκετοί μαθητές ανταποκρίθηκαν στα σχόλια ορισμένοι εκ των οποίων κατόρθωσαν να βελτιώσουν το μαθησιακό προϊόν τους.


Full Text: PDF