Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Μαρία Παναγιώτα Βλαχολιά, Στέλλα Βοσνιάδου, Κατερίνα Σάλτα, Πέτρος Ρούσσος, Σμαράγδα Καζή, Μιχάλης Σιγάλας, Χρύσα Τζουγκράκη

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στην παρούσα έρευνα διερευνήσαμε την υιοθέτηση οπτικών και αναλυτικών στρατηγικών από λύτες διαφορετικής εμπειρίας κατά την επίλυση προβλημάτων αντίληψης συντακτικών τύπων οργανικών ενώσεων. Επιπλέον, διερευνήσαμε την ικανότητα των λυτών να χρησιμοποιούν αναλυτικές στρατηγικές σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να αγνοηθεί η διαισθητική απάντηση που επιβάλλεται ισχυρά από την οπτική παρατήρηση. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο VACT, η εφαρμογή του οποίου έδειξε ότι η υιοθέτηση των αναλυτικών στρατηγικών στη Οργανική Χημεία προϋποθέτει την απόκτηση εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Η μετάβαση από τον οπτικό στον αναλυτικό συλλογισμό συνοδεύεται από την αναστολή της διαίσθησης που, επίσης, αποκτάται με την εμπειρία.

Full Text: PDF