Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Αντιλαμβανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητα και εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής
Ευστάθιος Ξαφάκος, Λάμπρος Παπαδήμας, Χρήστος Μπαντάνης, Αποστολία Μπέκα, Αναστάσιος Μαράτος

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 12-06-2017

Abstract


Η παρούσα εμπειρική μελέτη διερευνά τις απόψεις 122 εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίο δίδασκαν στην Ε’ και Στ’ τάξη, απέναντι στο αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας και τα εσωτερικά κίνητρά τους ως προς τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής, την πιθανή συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών εξαρτημένων μεταβλητών, καθώς επίσης την υποστήριξη που λαμβάνουν από τη σχολική μονάδα, στην οποία υπηρετούν, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής. Τα αποτελέσματα καταγράφουν τη θετική γνώμη των δασκάλων απέναντι στην αντιλαμβανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητα και τα εσωτερικά κίνητρά τους, αλλά αρνητική ως προς την υποστήριξή τους, καθώς επίσης βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στα εσωτερικά κίνητρα των δασκάλων και το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους.


Full Text: PDF