Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η έννοια της ταχύτητας στο νηπιαγωγείο αξιοποιώντας το Sphero
Μιχάλης Ιωάννου, Θαρρενός Μπράτιτσης, Άννα Σπύρτου

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η προσέγγιση STEM υιοθετείται ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση. Φαίνεται πως μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα όταν υλοποιείται στην προσχολική εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός μια σειράς δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της έννοιας της ταχύτητας στο νηπιαγωγείο, μέσω της συσκευής Sphero SPRK. Η προτεινόμενη σειρά δραστηριοτήτων αποτελεί κομμάτι της έρευνας στα πλαίσια εν εξελίξει διπλωματικής εργασίας.


Full Text: PDF