Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Μια καινοτόμος διδακτική παρέμβαση για την προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο της κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης: το παράδειγμα των εμβολίων
Ανδρεανή Μπάιτελμαν, Θεονίτσα Λοΐζου Γεωργίου

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας καινοτόμου διδακτικής παρέμβασης που στοχεύει στην προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας με την αξιοποίηση της κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης (Socio-Scientific Inquiry Based Learning- SSIBL). Η πρόταση αυτή αφορά στα εμβόλια και εντάσσεται στο μάθημα Βιολογίας της Β΄ Λυκείου για τη φυσική και τεχνητή ανοσία.


Full Text: PDF