Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Αναγνωρίζοντας Διαφορετικές Οπτικές στον Κοινωνικό και Φυσικό Κόσμο: Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Νατάσα Κυριακοπούλου, Στέλλα Βοσνιάδου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 02-07-2017

Abstract


Στην παρούσα έρευνα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης όπου εξετάστηκαν οι υποθέσεις ότι εάν ενισχύσουμε την ικανότητα Θεωρίας του Νου (Θ.τ.Ν) των παιδιών (1) θα βελτιώσουμε την επιστημολογική κατανόησή τους και (2) θα βοηθήσουμε περαιτέρω τα παιδιά να αναγνωρίσουν αντιφατικούς επιστημονικούς ισχυρισμούς. Ως ΘτΝ ορίζεται η ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων στον εαυτό μας και στους άλλους. Είκοσι μαθητές της 5ης δημοτικού συμμετείχαν σε μια διδακτική παρέμβαση διάρκειας 17 ωρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά ωφέλη για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας όσον αφορά την ανάπτυξη της ικανότητας Θ.τ.Ν., την επιστημική τους κατανόηση
και την κατανόηση φαινομένων του φυσικού κόσμου.

Full Text: PDF