Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Δυσανεξία στην τελειότητα
Ειρήνη Βογιατζή, Κασσάνδρα Μπεϊκάκη, Γιώργος Πενθερουδάκης, Μιλτιάδης Τσίγκρης

Last modified: 18-08-2017

Abstract


Η εισήγησή μας αναφέρεται στην παρουσίαση της συγγραφής και δραματοποίησης από τους μαθητές θεατρικού σεναρίου σχετικoύ με πιθανές εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής στον άνθρωπο. Η δράση αποτελεί μαθησιακή δραστηριότητα που στοχεύει στον επιστημονικό γραμματισμό ως «Δημοκρατικό δικαίωμα» του αυριανού πολίτη στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας στην οποία οι ενεργοί πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για ολοένα και περισσότερα ζητήματα μεγάλης κοινωνικής σημασίας που έχουν μια έντονα επιστημονική διάσταση. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ομίλων που λειτουργούν στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης και αξιοποιεί το εκπαιδευτικό δράμα ως εργαλείο ανάπτυξης της δημιουργικής (αποκλίνουσας) παράλληλα με την κριτική (συγκλίνουσα) σκέψη. Η φιλοσοφία της πρότασής μας διαπνέεται από την επιστημολογική αντίληψη για την ολιστική προσέγγιση και την εποικοδομητική διάσταση της γνώσης και την κοινωνικοπολιτισμική αλληλεπίδραση στη διαδικασία της μάθησης.

Full Text: PDF