Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ
Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη

Building: Δ
Room: Αιθ. 2
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 24-07-2017

Abstract


Παρόλο που η ζωή στη γη βασίζεται στα φυτά οι μαθητές έχουν περιορισμένες γνώσεις και κανένα ενδιαφέρον για τα φυτά ώστε έχει επινοηθεί o όρος αφυτοψία (τυφλότητα στα φυτά, plant blindness) που περιγράφει αυτή την κατάσταση. Ως εκπαιδευτικοί ΦΕ έχουμε υποχρέωση να καταβάλουμε προσπάθεια να αυξήσουμε τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των μαθητών μας για τα φυτά, ιδιαίτερα των φοιτητών εκπαιδευτικών. Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν α) επτά δραστηριότητες για φυτά που βασίζονται στην διερεύνηση και αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα PriSciNet. β) Ενα περιβαλλοντικό μονοπάτι για τα φυτά της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, τυπικά φυτά μεσογειακών οικοσυστημάτων γ) τέλος θα παρουσιαστούν δύο βιβλία για τα φυτά, το Περί φυτών Ιστορίας του Θεόφραστου από την αρχαία ελληνική γραμματεία και ένα σύγχρονο, το Περί Φυτών Αφηγήματα.

Full Text: PDF