Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Κατερίνα Σάλτα

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση (ανάδειξη και σύγκριση) των κινήτρων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να μάθουν Χημεία και Φυσική χρησιμοποιώντας την ελληνική έκδοση του Ερωτηματολογίου Κινήτρων Φυσικών Επιστημών ΙΙ (SMQ II). Συμμετείχαν 281 φοιτητές από 3 ακαδημαϊκές ειδικότητες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξαν υψηλότερα κίνητρα των φοιτητών για να μάθουν Χημεία από ότι Φυσική. Τα κίνητρα εξαρτώνται από την ακαδημαϊκή ειδικότητα των φοιτητών και φαίνεται να συνδέονται με τις εμπειρίες που αυτοί αναφέρουν για τα μαθήματα της Χημείας και της Φυσικής.


Full Text: PDF