Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Επιστημολογικές πεποιθήσεις σχετικές με τη Χημεία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου
Χαρούλα Λαμπριανάκη, Ευαγγελία Μαυρικάκη, Κατερίνα Σάλτα

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι επιστημολογικές πεποιθήσεις μαθητών με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου των επιστημολογικών θεωριών. Για το σκοπό αυτό, μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά και στη Χημεία το ερωτηματολόγιο της Conley και χορηγήθηκε σε 257 μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Tα αποτελέσματα ανέδειξαν ελαφρά εκλεπτυσμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις μαθητών σχετικών με τη Χημεία που επηρεάζονται σημαντικά από την ηλικία την κλίση και την επίδοση τους. Επίσης, τα αποτελέσματα προσφέρουν στοιχεία για την προσέγγιση των επιστημολογικών πεποιθήσεων ως ένα σύστημα επιμέρους διαστάσεων αλληλένδετων μεταξύ τους ως ένα είδος προσωπικής θεωρίας για τη γνώση και το «γνωρίζειν».


Full Text: PDF