Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εννοιολογήσεις μαθητών και μαθητριών Στ΄ τάξης για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και τις αναλογίες
Γεωργία Μπαμπάτσικου, Βάια Μπακάλη, Στέφανος Ασημόπουλος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι οι ιδέες μαθητών σχετικά με την οπτική και τις αναλογίες είναι συχνά μη επιστημονικά συμβατές, παρουσιάζοντας περαιτέρω ‘ανθεκτικότητα’ στην αλλαγή ακόμη και μετά από διδασκαλία. Στην εισήγησή μας θα παρουσιάσουμε τις εναλλακτικές ιδέες τεσσάρων μαθητών ηλικίας 12 ετών σχετικά με έννοιες που σχετίζονται με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και την ομοιότητα σχημάτων. Σκιαγραφώντας τις πορείες μάθησης αυτών των μαθητών μέσω της συμμετοχής τους σε μια ακολουθία διεπιστημονικών δραστηριοτήτων βασισμένων στις αρχές της camera obscura, θα αναδείξουμε τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την ανακατασκευή των αρχικών ιδεών τους.

Full Text: PDF