Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η γνωριμία των μαθητών με τους μικροοργανισμούς μέσα από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ελευθερία Αργυρού, Νεκτάριος Μήλιος

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία προτείνεται η διδασκαλία της θεματικής ενότητας που αναφέρεται στους μικροοργανισμούς, στις ασθένειες που ορισμένοι από αυτούς προκαλούν και στους μηχανισμούς άμυνας που διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισμός. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση αποτελεί μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα και είναι μια πρόταση που απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Ο προβλεπόμενος απαιτούμενος χρόνος είναι οι 10 διδακτικές ώρες. Στην προτεινόμενη διδακτική πρακτική αξιοποιούνται οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες και ανακαλύπτουν τη γνώση με ιστοεξερεύνηση και δημιουργούν κόμικς για να περιγράψουν με ένα διαφορετικό τρόπο τη γνώση που κατέκτησαν από τη διδακτική διαδικασία.


Full Text: PDF