Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η συλλογική (collective) και αναδυόμενη (emergent) συμπεριφορά των φυσικών συστημάτων, όπως διδάσκεται με τη βοήθεια του μοντέλου «Σμήνη Πουλιών» της NetLogo. Μία διδακτική παρέμβαση.
Άνθιμος Χαλκίδης, Αριστοτέλης Γκιόλμας, Αρτεμησία Στούμπα, Μαρία Παπακωνσταντίνου, Zafar Iqbal, Κώστας Καραμάνος, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό διεθνώς, ότι η συμπεριφορά των φυσικών συστημάτων δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με μαθηματικές εξισώσεις, και απαιτείται μία πιο ολιστική προσέγγιση. Αυτός είναι και ένας λόγος για την ανάπτυξη και εξάπλωση της – λεγόμενης – επιστήμης των Πολύπλοκων Συστημάτων, ενταγμένης μέσα σε πολλά επιστημονικά πεδία, αλλά και μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Μία μεγάλη ποικιλία από συστήματα στη Φύση, την οικονομία, την κοινωνία κ.α. τείνουν να αναδεικνύουν μία συλλογική συμπεριφορά, με συγκεκριμένα μοτίβα να προκύπτουν σε αυτά, και με όρους όπως η «νοημοσύνη σμήνους» να γίνονται πλέον μέρος της καθημερινής πρακτικής των επιστημών. Επομένως προκύπτει μία ανάγκη διδασκαλίας της συμπεριφοράς αυτών των συστημάτων, ακόμη και αν οι διδασκόμενοι δε διαθέτουν ένα «ισχυρό» υπόβαθρο στις Θετικές Επιστήμες. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για το σκοπό αυτό είναι τα πολυ-πρακτορικά συστήματα μοντελοποίησης και προσομοιώσεων, με προεξέχον αυτό της NetLogo. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται το μοντέλο «Σμήνη Πουλιών» (“Flocking”) της NetLogo και εντάσσεται σε μία ειδικά σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση, με στόχο να δημιουργηθεί μία διδακτική στρατηγική σχετική με τη συλλογική συμπεριφορά των φυσικών συστημάτων και τη «νοημοσύνη σμήνους», σε Έλληνες μαθητές Πρώιμης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Full Text: PDF