Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερεύνηση των αντιλήψεων και διαδικασιών μάθησης φοιτητών Τμήματος Χημείας ως προς τη σχέση δομής– χρώματος χημικών ενώσεων
Ελευθερία Βαρδαλαχάκη, Δημήτρης Σταύρου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Βασική επιδίωξη της έρευνας μας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών Χημείας ως προς τη σχέση δομής-χρώματος, καθώς και η διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης προς την επιστημονική γνώση. Μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας αποτέλεσε το μοντέλο της «Διδακτικής Αναδόμησης», ενώ για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του «διδακτικού πειράματος». 'Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, οι φοιτητές είναι σε θέση να διαχειριστούν τις βασικές ιδέες της θεωρίας των συμπλόκων, να επιχειρηματολογήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Ωστόσο, οι φοιτητές αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται με το γεγονός ότι επικεντρώνουν μόνο στο μεταλλικό στοιχείο των ενώσεων.

 


Full Text: PDF