Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Μια Μίκρο-Εφαρμογή Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης: Έρευνα Δράσης και Μάθηση με Διερώτηση στη Χημεία A΄ Λυκείου
Γεώργιος Πολυζώης, Δημήτριος Βαμνιές

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Η παρούσα εργασία αποτελεί την αναφορά μιας έρευνας δράσης. Το περιεχόμενό της διδακτικής πρακτικής, στην παρούσα εργασία, αφορά στην διδασκαλία και μάθηση της έννοιας του mol (Α΄ Λυκείου), αξιοποιώντας τη “μάθηση με διερώτηση” (“inquiry based learning” - IBL). Η έρευνα δράσης πραγματοποιήθηκε από μια Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ).Full Text: PDF