Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Θερινό Σχολείο Φυσικών Επιστημών με τίτλο «Ύλη, Ενέργεια και Ζωή». Μια πρώτη αποτίμηση.
Κωνσταντίνος Δημ. Χαλκιαδάκης, Γιώργος Αναστασιάδης, Μιλτιάδης Τσίγκρης

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 18-08-2017

Abstract


Η εργασία αυτή, παρουσιάζει την εμπειρία του Θερινού Σχολειού Φυσικών Επιστημών (ΘΣΦΕ) που διοργανώνεται τα τρία τελευταία χρόνια στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών  Ρεθύμνου. Το ΘΣΦΕ με τίτλο « Ύλη Ενέργεια και Ζωή»,  διεξάγεται στις αρχές Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε 25 άριστους μαθητές του νομού Ρεθύμνης που τελείωσαν την Α Λυκείου. Έχει σαν στόχο μια πρώτη επαφή των μαθητών με τη διεπιστημονική προσέγγιση της σύγχρονης επιστήμης, σαν μια ολότητα, μέσα από μια οπτική που λείπει από το σχολικό  αναλυτικό πρόγραμμα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Κρήτης, και περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, συνομιλία των μαθητών με τους εισηγητές και εργαστηριακές εφαρμογές.

 

This study, presents the experience gained from the Science Summer School, that has been organized for the last three years at the Laboratory Center for Science of Rethymnon. The title of this School is “Matter Energy and Life”. It is held during the first few days of September and it is addressed to 25 pupils from the Perfecture of  Rethymnon who have completed the first class of Lyceum. Its goal is to give pupils the opportunity  to get in touch with an interdisciplinary approach to modern science as a whole, a point of view which does not exist in the school curriculum. The lessons are organized in collaboration with the ΤΕΙ of Crete, and the support of the University of Crete. They include theoretical lectures, discussions among the participants,  and laboratory exercises.

Full Text: PDF