Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΧΡΗΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ04 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ζωή Βαθάκου, Ευαγγελία Μαυρικάκη, Ισιδώρα Παπασιδέρη

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 07-07-2017

Abstract


Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, η στοχοθέτηση, οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και η αξιολόγηση της συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Με σκοπό τη διερεύνηση της συχνότητας χρήσης βασικών «εργαλείων» και μεθόδων της διδασκαλίας, στο γενικότερο πλαίσιο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη Διδακτική, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο σε δείγμα 157 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διερευνήθηκε η χρήση σχεδίου μαθήματος, διδακτικών στόχων, αξιολόγησης και τεσσάρων βασικών μεθόδων διδασκαλίας. Βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν την επόμενη διδακτική ώρα και θέτουν στόχους συχνά, ενώ μικρό ποσοστό αυτών χρησιμοποιεί εναλλακτική αξιολόγηση. Η συχνότερη μορφή διδασκαλίας που χρησιμοποιείται είναι η άμεση.

Full Text: PDF