Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Νίκος Μαντρατζής, Υβόνη Μπάρα, Μαρία Πετσίβα, Ευαγγελία Σερμπίνη, Λεωνίδας Μάνου, Άννα Σπύρτου

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην αναρτημένη αυτή εργασία περιγράφεται η αλληλεπίδραση τεσσάρων εκπαιδευτικών και ερευρνητών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης. Έμφαση δίνεται στη συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ τους για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας. Ο ερευνητικός προβληματισμός εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική, «οι κοινότητες μάθησης δημιουργούν εκπαιδευτικές καινοτομίες». Στην περίπτωση αυτή, η εισαγωγή του περιεχομένου της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο, αποτελεί καινοτομικό χαρακτηριστικό.


Full Text: PDF