Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παντελής Κίζος, Ελένη Κωνσταντινίδου, Ουρανία Μακαρίου, Γιώργος Πέικος, Άννα Σπύρτου

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών που ανέπτυξαν και υλοποίησαν τρεις εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης στο περιεχόμενο της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ). Οι εκπαιδευτικοί αρχικά επιμορφώθηκαν μέσα σε μια κοινότητα μάθησης πάνω στο εν λόγω αντικείμενο. Σχεδίασαν και ανέπτυξαν ο καθένας ξεχωριστά τις ΔΜΑ σε στενή συνεργασία με τους ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Αν και οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν αυτόνομα, στη σύγκριση των ΔΜΑ τους παρουσιάζουν ομοιότητες στους στόχους και σε πέντε θεματικές περιοχές.


Full Text: PDF