Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
"ΟΤΑΝ Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΑΝΟΚΟΣΜΟ": ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Μαρία Τζιώλη, Άννα Σπύρτου

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Ο ερευνητικός προβληματισμός αυτής της αναρτημένης εργασίας εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική, «οι κοινότητες μάθησης δημιουργούν εκπαιδευτικές καινοτομίες». Η εισαγωγή στοιχείων του περιεχομένου της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο Νηπιαγωγείο, βασισμένη σε αφηγηματικό παραμύθι αποτελεί το καινοτομικό χαρακτηριστικό αυτής της έρευνας. Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μέσα σε μια κοινότητα μάθησης στην οποία  συνεργάστηκαν η Νηπιαγωγός, η Σχολική Σύμβουλος και οι ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.


Full Text: PDF